Sertifisering

Sandvik Kaldnes AS er sertifisert i utførelsesklasse 3, EXC 3, iht. NS-EN 1090, og kan derfor fabrikere CE-merkede lastbærende stålkonstruksjoner i klassene EXC 1, EXC2 og EXC3.